Crawn Trust

"Impacting lives, transforming communities!"

Animations

Mpango Kazi wa Kukabiliana na Mabadiliko ya Tabianchi ya Jamii

Uingizaji wa Jinsia katika Sera na Miradi

Advocacy Strategies for Public Participation in Policies and budget formulations

Mikakati ya Utetezi kwa Ushiriki wa Umma katika Sera na uundaji wa bajeti

Community Climate Change Adaptation Action Planning

Mpangilio wa taasisi ya ufadhili wa hali ya hewa nchini Kenya unaonekanaje

What is Financing Locally Led Climate Actions FLLoCA Programme

Mpango wa Kufadhili Hatua za Hali ya Hewa ni nini

Gender Mainstreaming into Policies and Projects

What is climate finance

Fedha ya hali ya hewa ni nini

Why gender and climate justice

Kwa nini haki ya jinsia na hali ya hewa

Steps to forming networks and alliances

National women steering as a network

Miungano

Kamati ya kitaifa ya uendeshaji wa wanawake kama mtandao

Jinsi ya kuunda na kushirikiana baina mitandao na miungunao minigine

How to form and coordinate with other networks

Hatua za kuunda mitandao na miungano

Coalitions

Understanding networks and alliance building

Kuelewa mtandao na kujenga miungano

Mtandao na mungano ni nini?

What is an network